متخصصین بیمارستان


 آئین نامه آنکالی متخصصین

 تفاهم نامه بین بیمارستان و متخصصین

 چک لیست ارزیابی عنملکرد متخصصین

 برنامه حضور و آنکالی متخصصین و پزشک اورژانس

 شماره تلفن های داخلی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 فارماکوپه بیمارستان امیرالمومنین(ع)

 فارماکوپه ملزومات پزشکی

 لیست آزمایشات مربوط به گروه های مختلف و زمان انجام آنها

 ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای اکو کاردیوگرافی

 فایل خرید راهبردی استاندارد اکو

 ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای آندوسکوپی و کولونوسکوپی

 شناسنامه و استاندارد خرید راهبردی اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

 شناسنامه و استاندارد خرید خرید راهبردی کولونوسکوپی قابل انعطاف

 درمان جایگزین سالک بر اساس نظر کمیته کشوری

 درمان سالک

 استمرار ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به سالک

 ابلاغ استانداردهای سزارین ، هیسترکتومی ، و آزمون بدون استرس جنین

 ابلاغ استانداردهای تراکم سنجش استخوان ، تزریق سورفاکتانت در نوزادان و خدمات پزشکی خواب

 ابلاغ راهنمای طبابت بالینی بررسی و درمان درد ، بی قراری در بخش مراقبتهای ویژه بزرگسالان

 استانداردهای سزارین ، هیسترکتومی ، و آزمون بدون استرس جنین

 ابلاغ راهنمای طبابت بالینی بررسی و درمان درد، بی قراری و دلیریوم در بخش مراقبتهای ویژه بزرگسالان


 


آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:  (34228826)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15