نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال بیمارستان امیرالمومنینزیرپورتال بیمارستان امیرالمومنین
نمونه صفحه داخلی
معرفی بیمارستان
راهنمای مراجعین
تماس با ما
Collapse ریاستریاست
شرح وظایف ریاست
برنامه های بازدید از بخش های بیمارستان
برنامه آنکالی مدیران
آدرس و نقشه
امور اداری
Collapse مدیریت پرستاریمدیریت پرستاری
شرح وظایف مدیر پرستاری
فهرست فرآیندهای دفتر پرستاری
Collapse حراستحراست
انتظامات
بیمه طرف قرار داد
Collapse برنامه درمانگاه هابرنامه درمانگاه ها
برنامه پزشکان عمومی بیمارستان
برنامه متخصصین بیمارستان
برنامه متخصصین کلینیک ویژه
برنامه متخصصین 94
برنامه متخصصین 95
برنامه متخصصین 96
برنامه پزشکان عمومی 94
برنامه پزشکان عمومی 95
برنامه پزشکان عمومی 96
برنامه متخصصین 97
برنامه پزشکان عمومی 97
برنامه متخصصین 98
برنامه پزشکان عمومی 98
لیست پزشکان
بخش های درمانی
موقعیت جغرافیایی
Collapse آزمایشگاهآزمایشگاه
معرفی آزمایشگاه
منشور حقوق بیمار
چارت سازمانی آزمایشگاه
ایمنی و بهداشت آزمایشگاه
فلوچارت جوابدهی در آزمایشگاه
شرح وظایف بخش هماتولوژی آزمایشگاه
جزوه حفاظت و ایمنی کارکنان آزمایشگاه
فرآیند پذیرش بیماران سرپایی در آزمایشگاه
شرح وظایف بخش میکروب شناسی آزمایشگاه
الگوریتم درخواست خون توسط پزشک متخصص
شرح وظایف بخش سرولوژی و بیوشیمی آزمایشگاه
فرآیند شستشو و استریلیزاسیون وسایل شیشه ای
لیست آزمایشات مربوط به گروههای مختلف
راهنمای جمع آوری ادرار 24 ساعته
Collapse دیالیزدیالیز
مراقبتهای غذایی در دیالیز
دستورالعمل حمایت از بیماران خاص
تغذیه و رژیم غذایی در بیماران خاص
شرح وظایف سرپرستار و پرسنل بخش دیالیز
Collapse اتاق عملاتاق عمل
شرح وظایف پرسنل اتاق عمل
شرح وظایف پرسنل بیهوشی
امکانات و ملزومات اتاق عمل
انواع نخ بخیه
زایمان
Collapse مدیریتمدیریت
شرح وظایف مدیر بیمارستان
نوزادان
Collapse بخش بستریبخش بستری
تب کریمه کنگو
هموروئید چیست؟
آپاندکتومی چیست؟
دستورالعمل نیدل استیک
مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
شرح وظایف پرسنل بخش بستری
بیماری های قابل پیشگیری با واکسن
تغذیه پس از جراحی های دستگاه گوارش
برنامه واکسیناسیون در کودکان متولد شده از مادران HIV مثبت
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
شرح وظایف سوپروایزر
فرآیند دفتر پرستاری
امور مالی
Collapse اسناد پزشکی و ترخیصاسناد پزشکی و ترخیص
شرح وظایف اسناد پزشکی
شرح وظایف واحد ترخیص
مدارک جهت ترخیص بیمار
انفورماتیک
Collapse بایگانی و مدارک پزشکیبایگانی و مدارک پزشکی
شرح وظایف واحد مدارک پزشکی
مجموعه فرایندهای بیمارستان
اصول کلی مستند سازی فرم ها
تدارکات
Collapse روابط عمومیروابط عمومی
پرسنل واحد روابط عمومی
شرح وظایف واحد روابط عمومی
روابط عمومی چیست؟
تاریخچه روابط عمومی
انبار و اموال
دبیرخانه
Collapse بهداشت محیطبهداشت محیط
شرح وظایف واحد بهداشت محیط
شرح وظایف واحد رخشویخانه
شرح وظایف مسئول خدمات
شرح وظایف مسئول زباله
شرح وظایف خدمات
فلوچارت تفکیک زباله
دستورالعمل تفکیک زباله بیمارستان
دستوالعمل نحوه استفاده از سایاسپت - اچ ای
دستوالعمل نحوه استفاده از سایاسپت- اچ پی
پذیرش و صندوق
Collapse داروخانهداروخانه
اهداف انبار داروئی
شرح وظایف دکتر داروساز
استفاده درست از دم یار بزرگسال
اخبار روزانه داروخانه
پیوندهای مفید
مطالب آموزشی
پرسشهای متداول
فرآیند پذیرش و ترخیص
Collapse تجهیزات پزشکیتجهیزات پزشکی
شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی
وظایف مسئول فنی تجهیزات و ملزومات مراکز درمانی
Collapse بهبود کیفیتبهبود کیفیت
اعضاء و شرح وظایف کمیته ها
شرح وظایف واحد بهبود کیفیت
چارت کمیته های بیمارستان
برنامه های کمیته اجرایی
آیین نامه مشترک کمیته ها
نمودار سازمانی بیمارستان
استانداردهای اعتبار بخشی سال 1395
Collapse اورژانساورژانس
معرفی بخش اورژانس
بیماری هاری چیست؟
روشهای اکسیژن تراپی
شرح وظایف اعضای بحران
شرح وظایف پرسنل اورژانس
ccu
icu
Collapse تغذیهتغذیه
منشور حقوق بیمار
شرح وظایف واحد تغذیه
برنامه غذایی ماهیانه بیمارستان
دستورالعمل توزیع غذای بیمار و همراه
دستورالعمل توزیع غذای پرسنل
گزارش ارتقا در هتلینگ تغذیه بیمارستان
دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره تغذیه
بسته خدمت تغذیه در طرح نظام سلامت
دستورالعمل رعایت حقوق تغذیه ای بیمار
چگونه رژیم غذایی، ما را از سرطان پستان دور می کند؟
کاهش جذب ویتامین E در افراد چاق
رادیولوژی
Collapse آموزش به بیمارآموزش به بیمار
ایمنی بیمار
Collapse تماس با ما آزمایشگاهتماس با ما آزمایشگاه
صفحه جدید
آیین نامه نحوه تاسیس
حاکمیت بالینی
Collapse فرآیند بیمارستانفرآیند بیمارستان
بخش بستری
اتاق عمل
زنان و زایمان
اورژانس
ccu
icu
دیالیز
کارگزینی
تغذیه
دفتر پرستاری
امور مالی
صفحه جدید2
آزمایشی
سونوگرافی
واحد تاسیسات
واحد آشپزخانه
دعوت به همکاری
واحد نقلیه
واحد خدمات
بهداشت حرفه ای
Collapse ویژه کارکنانویژه کارکنان
لیست کارگاه های آموزشی و فایل های ارئه شده
هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی (پژواک)
مدیریت بحران و بلایا
Collapse فرم های الکترونیکیفرم های الکترونیکی
Expand فرم الکترونیکی ارزیابی وضعیت - رسیدگی به شکایاتفرم الکترونیکی ارزیابی وضعیت - رسیدگی به شکایات
Expand فرم نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوینفرم نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قزوین
Expand فرم پرسشنامه بررسی شاخص درصد رضایت کادر پرستاریفرم پرسشنامه بررسی شاخص درصد رضایت کادر پرستاری
Expand ارتباط با رییس بیمارستان امیرالمومنین (ع)ارتباط با رییس بیمارستان امیرالمومنین (ع)
Expand فرم ارتباط با مدیر داخلی بیمارستان فرم ارتباط با مدیر داخلی بیمارستان
Expand فرم نظرات،پیشنهادات وانتقاداتفرم نظرات،پیشنهادات وانتقادات
Expand فرم الکترونیکی ارتباط با مدیر دفتر پرستاریفرم الکترونیکی ارتباط با مدیر دفتر پرستاری
فرم پیگیری کد رهگیری
نقشه سایت بیمارستان
تست صفحه اصلی بیمارستان
نمونه صفحه داخلی 96
تور مجازی بیمارستان
مراجعین و بیماران
کارکنان
اعضای هیات علمی
Collapse خدمت الکترونیکیخدمت الکترونیکی
فرایند بستری
فرآیند پذیرش
آرشیو گالری تصاویر
Collapse آلبوم تصاویرآلبوم تصاویر
تصاویر کمیته ترویج زایمان طبیعی
آلبوم تصاویر بازدید مدیر محترم شبکه بهداشت از بیمارستان
تصاویر بازدید رئیس محترم بیمارستان از بخش ها
تصاویر برگزاری کارگاه التور و کوروناویروس
تصاویری از کلینیک ویژه درمانگاه امام سجاد (ع)
آلبوم تصاویر 1396
آلبوم تصاویر 1395
گالری تصاویر 1397
آلبوم تصاویر 98
ویژه متخصصین