العربیة پورتال
                               صفحه مورد نظر در حال بروز رسانی میباشد.


با تشکر از صبر و شکیبایی شما 

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدن امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:  (34228826)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15