کارکنان
  فهرست کارکنان

  آیین نامه های کارکنان

  سامانه آموزش ، سیستم تردد خلاصه سوابق کارکنان

  امور رفاهی

  سامانه اتوماسیون اداری

  سامانه اتوماسیون تغذیه

  سامانه پست الکترونیکی

  سامانه خدمات حساب کاربری اینترنت

  آموزش کارکنان

  سامانه دریافت فایل و نرم افزار

  دریافت راهنمای نرم افزارها 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15