اعضای هیات علمی
  اعضای هیات علمی

  آیین نامه های اعضای هیات علمی

  سامانه مدیریت آموزش (سما)
  سامانه Eprints

  مجله علمی دانشگاه

  سامانه آموزش مداوم

  سامانه آموزش مجازی دانشگاه

  کتابخانه مرکزی دانشگاه

  کتابخانه دیجیتال دانشگاه

  سامانه آموزش ، سیستم تردد خلاصه سوابق کارکنان

  امور رفاهی

  سامانه اتوماسیون اداری

  سامانه اتوماسیون تغذیه

  سامانه پست الکترونیک

  سامانه خدمات حساب کاربری اینترنت

  آموزش اعضای هیات علمی

  سامانه دریافت فابل و نرم افزار

  دریافت راهنمای نرم افزارها 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)

تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)

فکس:  (34225386)(28)(98+)

پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir

ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15