معرفی بیمارستان
بيمارستان حضرت اميرالمومنين (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشكي قزوين در مركز شهرستان بوئين زهرا واقع گرديده است .اين بيمارستان با فعاليت در حوزه امور درماني با تعداد 64 تخت مصوب در خرداد ماه سال 82 به بهره برداري رسيده است .علاوه بر بخش اورژانس بخشهاي بستري شامل بخش جراحي عمومي ، بيماريهاي داخلي ، بيماريهاي زنان و زايمان ،اطفال و نوزادان و CCU نيز در اين بيمارستان فعال هستند .با توجه به قرار گيري شهر بوئين زهرا در محور ارتباطي استانهاي جنوبي وشمالي همچنين استانهاي شرقي و غربي كشور اين مركز روزانه شاهد مراجعه تعداد زيادي بيمار ناشي از حوادث رانندگي مي باشداگر چه بيمارستان در طي فعاليت 5 ساله خود به موقعيتهايي در زمينه جلب اعتماد شهروندان دست پيدا نموده است ولي بنا بر تاثيرمولفه هايي كه در ادامه گزارش بدان اشاره خواهد شد به ضريب اشغال تخت مطلوب و مورد انتظار نرسيده است و رسيدن  به وضعيتمطلوب مستلزم حمايتهاي مسئولين و نهادهاي استاني و شهرستاني مي باشد .

نوع فعاليت
خدمات درماني
نوع بيمارستان
جنرال
عرصه
120000 متر مربع
اعيان
11000 متر مربع ( در دو طبقه)
سال بهره برداري
1382
نوع بنا
سيستمهاي تاسيساتي
تيرچه بلوك مقاوم در برابر زلزله
هواساز ، اكسيژن ساز مركزي ، واكيوم مركزي ، چيلر ، زباله سوز، تصفيه فاضلاب ، ژنراتورهاي توليد برق
بخشهاي درماني موجود
بخش زايمان ، بخش بستري زنان و زايمان ، بخش جراحي عمومي ، بخش اطفال و نوزادان ، بخش داخلي ، اورژانس ، آي .سي .يو ، دياليز ، اتاق عمل
بخشهاي پاراكلينيك
داروخانه (فعاليت شبانه روزي) –آزمايشگاه (شبانه روزي)-راديولوژي (شبانه روزي ) –سونوگرافي (دو روز در هفته)