برنامه درمانگاه ها
 نام : صمد
 
      نام خانوادگی: دودانگه

      سمت: منشی درمانگاه


   برنامه پزشکان عمومی بیمارستان

   برنامه آنکالی متخصصین بیمارستان 

   برنامه متخصصین کلینیک ویژه

   برنامه سونوگرافی بیمارستان
 
آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:  (34228825 )(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15