مدیریت بحران و بلایا
مدیریت بحران و بلایا ( EOC - EOP )


 نام و نام خانوادگی: محسن چلمبری

     مدرک تحصیلی: کاشناسی هوشبری

     سمت: دبیر کمیته مدیریت بحران و بلایا Emergency Operation Center


 Hospital early warning system


 Hospital incident command system


 Hospital emergency preparedness programming 2016


 Hospital surge capacity


 Team working eopw arak 95


 مراحل فعالسازی برنامه پاسخ در حوادث بیمارستانی


 کارکرد اختصاصی s2  عملیات پاسخ بیمارستانی


 کارگاه تدوین برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریتها(کارکردهای آمادگی)


 کارگاه تدوین برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریتها (مفاهیم پایه)


 کارکردهای مدیریتی عملیات پاسخ 
آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)
فکس:  (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15