متون عمومي
برنامه متخصصین کلینیک ویژه

 کلینیک ویژه پزشکان متخصص بیمارستان امیرالمومنین(ع) با تعرفه دولتی همه روزه بعدا ظهرها از ساعت 16 الی 19 در کلینیک ویژه درمانگاه داخل شهر به آدرس: بوئین زهرا . انتهای بلوار آزادگان . جنب آموزش و پرورش و پایگاه سلامت ،  در زمینه های تخصصی: قلب ، داخلی ، جراحی ، اطفال ، زنان ، روانپزشکی فعال می باشد.

 شماره تماس درمانگاه کلینیک ویژه عصر : 34222203 - 028

 
 
فرانشیز دریافتی بیمه ای آزاد
ویزیت پزشک متخصص 40/000 ریال 132/000 ریال
ویزیت پزشک فوق تخصص 48/000 ریال 160/000 ریال