متون عمومي
کاربر گرامی اگر با ارسال فرم صفحه بروز شد مجدد اطلاعات را پرکنید و یا از مرورگر Mozilla Fire Fox و یا Chrome استفاده نمایید
فرم

ارتباط با مدیر داخلی بیمارستان
نام
نام خانوادگی
نام واحد یا بخش محل فعالیت
تلفن
نظرات،پیشنهادات و انتقادات