کمیته ها و بازدیدها
بازدید از بانک خون بیمارستان امیرالمومنین(ع) توسط کارشناسان اداره انتقال خون استان قزوین

1398/7/21 يكشنبه

در تاریخ 98/07/18 راس ساعت 9 صبح بازرسان اداره انتقال خون استان قزوین خانم علیمحمدی ، خانم مراد آبادی و آقای اصغر معروفی به همراهی خانم مائده پورعلی مسئول بانک خون بیمارستان و خانم عطاری مدیر دفتر پرستاری، از واحد آزمایشگاه ( همووِژلانس ) و بخش های درمانی بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان بوئین زهرا بازرسی کردند.
در این بازدید در مورد اهمیت گزارش عوارض تزریق خون و آموزش های درون بخشی در بخش های مختلف بیمارستان در خصوص هموویژلانس تاکید شد. همچنین عملکرد بانک خون بیمارستان  طبق گزارش سازمان انتقال خون استان مطلوب ارزیابی شد.

نسخه قابل چاپ