کمیته ها و بازدیدها
تشکیل کلاس های آموزشی جهت پرسنل فنی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

1398/7/8 دوشنبه

در تاریخ 98/07/07 کلاس های آموزشی نیمه اول مهر ماه 98 : کنترل عفونت خانم جهانبخشی ، مهارتهای ارتباطی آقای افشار ، واکسیناسیون  خانم مهدی ، هاری توسط آقای سبحانی در سالن کنفرانس بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان بوئین زهرا تشکیل شد.

نسخه قابل چاپ