کمیته ها و بازدیدها
برگزاری کمیته طب انتقال خون و همووِیژلانس توسط خانم پورعلی

1398/7/8 دوشنبه

در تاریخ 98/07/07 راس ساعت 10 صبح کمیته طب انتقال خون و هموویژلانس توسط خانم پورعلی دبیر کمیته مربوطه ، با حضور آقای دکتر ابراهیمی رئیس بیمارستان امیرالمومنین(ع) و جمعی از همکاران مسئول در سالن کنفرانس برگزار گردید.
در این کمیته در مورد اهمیت گزارش عوارض تزریق خون و آموزش های درون بخشی در بخش های مختلف بیمارستان در خصوص هموویژلانس تاکید شد. همچنین عملکرد بانک خون بیمارستان در 6 ماهه اول سال 98 طبق گزارش سازمان انتقال خون استان مطلوب ارزیابی شد.

نسخه قابل چاپ