کمیته ها و بازدیدها
جلسه توجیهی متخصصین جدیدالورود (ضریب K) بیمارستان امیرالمومنین(ع)

1397/9/21 چهارشنبه

در تاریخ 97/09/21 راس ساعت 12 ، جلسه توجیهی متخصصین (ضریب k) جدیدالورود آذر ماه 97 ،  با حضور رئیس محترم بیمارستان امیرالمومنین(ع) آقای دکتر  ابراهیمی ، مدیر پرستاری خانم نادری ، آقای کشاورز صفری مدیر امور عمومی  و جمعی از مسئولین بخش ها / واحدها  در سالن کنفرانس برگزار گردید . در این جلسه متخصصین خود را به همکاران بیمارستان معرفی کردند ، و رئیس بیمارستان ضمن عرض تبریک به متخصصین آرزوی موفقیت و پیروزی را به آنها خواست.