کمیته ها و بازدیدها
برگزاری جلسه توجیحی واحد انتظامات بیمارستان امیرالمومنین(ع)

1397/9/11 يكشنبه

در تاریخ 97/09/11 راس ساعت 9 صبح ، جلسه توجیحی واحد انتظامات بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان بوئین زهرا توسط آقای دکتر ابرهیمی رئیس محترم بیمارستان به همراه آقای صدری حراست ، آقای کشاورز صفری مدیر امور عمومی ، خانم عطاری مدیر دفتر پرستاری و جمعی از پرسنل انتظامات در سالن کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه هم اندیشی به بررسی رفع مشکلات و مسائل مختلف واحد انتظامات  بحث و تبادل نظر شد.

* جهت نمایش گالری تصاویر کلیک نمائید.