همایش ها و مناقصه ها
دعوت به همایش ترویج زایمان طبیعی بیمارستان امیرالمومنین(ع)

1398/6/9 شنبه

       احتراما" با توجه به برگزاری همایش ترویج زایمان طبیعی ایمن در تاریخ 11/6/98 ، ساعت 10:00 در سالن ارشاد شهرستان بويين زهرا ، بدینوسیله از شما همشهریان محترم جهت شرکت در همایش مذکور دعوت به عمل می آید.

نسخه قابل چاپ