اطلاعیه
فهرست به روز شده فروشگاههای نیکارت

1397/10/20 پنجشنبه

 با سلام

"به پیوست آخرین فهرست به روز شده فروشگاههای نیکارت(خرید اقساطی)  جهت اطلاع همکاران ارسال می گردد.

ضمناً همکارانی که می‌خواهند از ریز خرید خود مطلع شوند باید به سایت اینترنتی به آدرس https://www.nicard.ir/ مراجعه نمایند و در بخش پرتال نیکارت، (واقع در سمت راست و بالای صفحه) پس از درج کدملی، به عنوان شماره کاربری و چهار رقم سمت راست کدملی، به عنوان رمز، از جزئیات خرید خود آگاهی یابند."

اداره امور رفاهی دانشگاه