اطلاعیه
برگزاری آزمون دوره غیرحضوری پاسخ به شبهات دینی 1 به صورت الکترونیکی

1397/10/17 دوشنبه

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 221544//د تاریخ 19/8/97 در خصوص برگزاری آزمون دوره غیرحضوری "پاسخ به شبهات ديني 1 به میزان 12 ساعت" به استحضار می رساند، آزمون دوره مذکور از  روز شنبه تاریخ 15/10/97 لغایت روز سه شنبه تاریخ 18/10/97 ، به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش کارکنان برگزار می گردد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به اطلاع كليه مديران و كاركنان محترم آن واحد رسانده شود. شایان ذكر است متقاضیان می توانند با استفاده از راهنمای پیوست،  به آزمون فوق دسترسی داشته باشند. منبع آموزشي دوره فوق، به پیوست می باشد.