اطلاعیه
ثبت نام ظرفیت اضافی مجتمع خزرآباد ساری در دی ماه 97

1397/10/15 شنبه


 به اطلاع همکاران محترم می رساند ، تعدادی ظرفیت اضافی با مشخصات پیوست ، در مجموعه آموزشی، تفریحی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت(خزرآباد ساری) ، اعلام شده است.  همکاران متقاضی ثبت‌نام ، می‌توانند تا یکشنبه16 دیماه ساعت 13 به سامانه رفاهی ، http://refahi.qums.ac.ir  مراجعه نمایند.

اداره امور رفاهی دانشگاه