اطلاعیه
معرفی کارمندان نمونه فصل تابستان سال 1397

1397/10/15 شنبه

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد       به گیتی نام خود را جاودان کرد

سركار خانم  اعظم جهانبخشی
شاغل در بیمارستان امیرالمومنین (ع) 
- سی سی یو  سرپرستار محترم بخش

      به رسم یاد بود و به پاس قدر دانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس و نظر به اخلاق و مساعدت و همکاری سرکارعالی با کارکنان و مسئولین ، احترام و اکرام ارباب رجوع ، شما را به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل تابستان سال 1397 معرفی می نمایم. امید است در تمام مراحل زندگی موفق و پایدار باشید.

 

جناب آقای هادی محمدخانی

انتظامات -شاغل در بیمارستان امیرالمنین (ع)

           به رسم یاد بود و به پاس قدردانی از شما کارمند مسئول و وظیفه شناس و نظر به اخلاق و مساعدت و همکاری جنابعالی  با کارکنان ، مسئولین و  احترام و اکرام ارباب رجوع ، برای سعادت و پیشرفت این مرکز شما را به عنوان کارمند نمونه اخلاق فصل تابستان سال 1397 معرفی می نمایم. امید است در تمام مراحل زندگی موفق باشید.


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر