اطلاعیه های بیمارستان
کنفرانس ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین سندرم داون و تریزومی

1397/10/8 شنبه

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين

 معاونت آموزشي

کنفرانس ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین سندرم داون و تریزومی 13 و 18

تاریخ برگزاری :     18/10/97        ساعت :   ( 8 الي 13 )

مکان : سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس  (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)

با اعطای امتیازآموزش مداوم به : متخصص بیماریهای زنان و زایمان  - بیماریهای کودکان - پزشکان عمومی کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی رشته های:  مامایی علوم آزمایشگاهی-  خون شناسی  آزمایشگاهی و بانک خون-  بیوشیمی بالینی

ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )

شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )                    

نسخه قابل چاپ