اطلاعیه
روز جهانی و هفته ملی بدون دخانیات (10-16 تیرماه)
هر سال روز 31 ماه می میلادی به عنوان روز جهانی بدون دخانیات در نظر گرفته می شود.
 
هر ساله به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات 31 می مصادف با 10خرداد اقدامات و فعالیت های گسترده ای با همکاری ارگان های ذیربط به منظور حمایت طلبی برای اجرای سیاست های موثر بر کاهش مصرف دخانیات و ارتقاء سطح آگاهی عمومی به ویژه جوانان و نوجوانان نسبت به مضرات استعمال دخانیات انجام می پذیرد.
باتوجه به اینکه کاهش مصرف دخانیات یکی از اهداف مهم توسعه پایدار می باشد، و با توجه به اینکه صنعت دخانیات ومحصولات تولیدی این صنعت بابه مخاطره انداختن سلامت جسمی، اجتماعی و رفاه اقتصادی مردم جهان یکی از اصلی ترین عوامل تهدیدکننده توسعه پایداربه شمار می رود. سازمان جهانی بهداشت  به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات ،شعار "دخانیات تهدیدی برای توسعه" اعلام نموده است . با توجه به اهمیت موضوع در کشور اسلامی ایران هفته ملی بدون دخانیات از تاریخ 10لغایت 16 تیرماه برگزار می گردد.
شعار هفته ملی سال 1396 "دخانیات، تهدیدی برای توسعه و سلامت" و ایام هفته با عناوین زیر نامگذاری شده است:
1-شنبه مورخ 10/4/96 "دخانیات تهدیدی برای جوانان"
2-یکشنبه مورخ 11/4/96"دخانیات تهدیدی برای زنان"
3-دوشنبه مورخ 12/4/96 "دخانیات تهدیدی برای محیط زیست"
4-سه شنبه مورخ 13/4/96 "دخانیات تهدیدی برای توسعه پایدار"
5-چهارشنبه مورخ 14/4/96 "دخانیات تهدیدی برای سلامت"
6-پنج شنبه مورخ  15/4/96 "سفیران سلامت علیه دخانیات"
7-جمعه مورخ 16/4/96 "نقش آموزه های دینی در کنترل مصرف دخانیات"
 
امتیاز دهی