اطلاعیه
آمادگی سمپاشی ساعت 8:30مورخه 7/3/96

1396/3/6 شنبه

احتراما با توجه به لزوم پیشگیری از وجود حشرات و جانوران موذی در بیمارستان درساعت 8:30 مورخه 7/3/96 کلیه واحد ها ،بخش ها ،پاویون ها ،محوطه و حیاط توسط پرسنل شرکت بهسازان محیط سمپاشی می گردد. خواهشمند است درخصوص پوشاندن مواد غذایی و ملزومات مصرفی ، اطلاع رسانی به سایر پرسنل، آماده و باز نگه داشتن کلیه قسمت ها و اتاق ها جهت سمپاشی اقدامات لازم را مبذول فرمایید.