اطلاعیه
راه اندازی تلفنخانه بیمارستان امیرالمومنین(ع)
         به اطلاع می رساند : به منظور بهره وری بیشتر کارکنان و نیروهای فنی مرکز و به خصوص دفتر پرستاری ، تلفخنانه بیمارستان با دو شماره داخلی 310 و 311 در ساعات اداری راه اندازی گردیده است. لذا جهت برقراری ارتباط با ادارات و سازمان های بیرون از مرکز و پزشکان متخصص با واحد تلفنخانه هماهنگ نموده تا پس از برقراری ارتباط ، تماس مربوطه به واحد درخواست کننده وصل گردد . همچنین همکاران محترم می توانند برای سهولت کار نسبت به تهیه لیستی از شماره تماسهای رایج واحد یا بخش خود اقدام و در اختیار متصدی تلفنخانه قرار دهند. لازم به توضیح است در خارج از ساعات اداری و روزهای تعطیل این واحد فعال نبوده وفرایند تماسها طبق روال قبل خواهد بود.
 
 همچنین شماره های تماس بیمارستان که مستقیما" توسط تلفنخانه پاسخ داده می شوند عبارتند از 02834225381 و 02834225382