اطلاعیه
برنامه ورزش صبحگاهی آقایان وبانوان کارمند دانشگاه علوم پزشکی

1396/1/23 چهارشنبه

با سلام و احترام
برنامه صبحگاهی وزرشی اداره تربیت بدنی دانشگاه  (آقایان - بانوان )طبق برنامه های زمان بندی شده ...
بانوان :
روزهای فرد (یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه )ساعت   7تا8 صبح .........سالن ورزش
روزهای زوج (شنبه - دوشنبه - چهارشنبه) ساعت . 7 تا 8 صبح ..........زمین چمن
آقایان:
روزهای زوج (شنبه - دوشنبه - چهارشنبه )ساعت    6:45تا 7:30 صبح .......سالن ورزش
روزهای فرد(یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه)ساعت 6:45تا7:30 صبح .........زمین چمن
 اداره تربیت بدنی دانشگاه
داخلی - 2715