اخبار
برگزاری کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات در بیمارستان امیرالمومنین(ع)

1397/10/19 چهارشنبه

در تاریخ 97/10/19 راس ساعت 9 صبح کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات با حضور ریاست محترم بیمارستان ، مدیر امور عمومی ، مدیر دفتر پرستاری ، مسئولین بخش ها  و همکاران واحد اداری  در سالن کنفرانس برگزار گردید. در این کمیته خانم حسین خانی مسئول محترم مدارک پزشکی بیمارستان ،  دبیر کمیته مدارک پزشکی و آقای مهندس بیگیان مسئول انفورماتیک بیمارستان بودند.

نسخه قابل چاپ