اخبار
پنجم شهریور ، روز بزرگداشت دانشمند نامی ، محمد ابن زکریا رازی و روز داروساز گرامی باد.

1396/6/5 يكشنبه

روز داروساز یکی از مناسبت‌ هایی است که اگرچه ذهن همه جامعه را به خود مشغول نمی‌ کند ،اما این حسن را دارد که اعضای حرفه‌ ی داروسازی در گردهمایی صمیمانه به طرح مسائل و مشکلات جامعه‌ ی داروسازی می‌ پردازند...
روزتان مبارک
زکریا رازی :
انسانی که هدفش خدمت به خداست، ممکن است انسان خوبی باشد
اما انسانی که هدفش خدمت به انسان باشد حتما انسان خوبی است ..
روز داروساز گرامی باد ..