برگزاری کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان عفاف و حجاب

1396/7/12 چهارشنبه

در تاریخ 12/07/96 راس ساعت 10:30  کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندان عفاف و حجاب توسط آقای دکتر سید صادقی مدیریت محترم بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ، جناب آقای شیر علی مدیریت محترم توسعه و منابع انسانی دانشگاه ، آقای دکتر ابراهیمی رئیس محترم بیمارستان امیرالمومنین(ع) و جمعی از همکاران در سالن کنفرانس برگزار گردید.