مانور بیمارستان صحرایی در قزوین

1396/6/22 چهارشنبه

مانور بیمارستان صحرایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 21 شهریور 1396 آغاز شد و روز بعد نیز ادامه خواهد داشت.
 
 محل این مانور در منطقه کهک از توابع شهرستان تاکستان و به منظور ارزیابی زیر ساخت ها و توان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در استمرار خدمات درمانی در شرایط بحران و حوادث غیر مترقبه است.
 
 دکتر عبداله کشاورز، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در همین رابطه اظهار کرد: در این بیمارستان صحرایی، بخش های اورژانس، زنان، اطفال، اتاق عمل، اتاق زایمان و آی سی یو (بخش مراقبت های ویژه) و هم چنین آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه در نظر گرفته شده و به تبع آن تجهیزات مورد نیاز و نیروهای انسانی متخصص نیز در دو روز اشاره شده به محل مانور اعزام می شوند و در کنار کارکنان فوریت های پزشکی، مانور را برگزار می‌کنند.
 
 دکتر کشاورز در خصوص خدمات درمان این بیمارستان توضیح داد، چهار تخصص اصلی پزشکی (جراحی، زنان و زایمان، داخلی و اطفال) به همراه خدمات پزشکی عمومی و دندانپزشکی در این مانور وجود دارد و حدود 90 تن از گروه های پرستار، ماما، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری، اتاق عمل، مددکار و مدارک پزشکی، خدمات درمان سرپایی، اورژانس، بستری موقت و پاراکلینیکی، ارائه می‌دهند.
 
 گفتنی است، کادر درمانی این بیمارستان به منظور آموزش و آشنایی با شرایط بحران از بیمارستان های مختلف استان (عموماً دانشگاهی) تأمین شده اند. کارشناسان و مدیران معاونت درمان دانشگاه به همراه مدیران پرستاری و مدیران بیمارستان های دانشگاهی نیز در این مانور حضور دارند.
با توجه به اینکه مانور در حال برگزاری است، اطلاعات تکمیلی در دست اقدام است