پنجم شهریور ، روز بزرگداشت دانشمند نامی ، محمد ابن زکریا رازی و روز داروساز گرامی باد.
روز داروساز یکی از مناسبت‌ هایی است که اگرچه ذهن همه جامعه را به خود مشغول نمی‌ کند ،اما این حسن را دارد که اعضای حرفه‌ ی داروسازی در گردهمایی صمیمانه به طرح مسائل و مشکلات جامعه‌ ی داروسازی می‌ پردازند...
روزتان مبارک
زکریا رازی :
انسانی که هدفش خدمت به خداست، ممکن است انسان خوبی باشد
اما انسانی که هدفش خدمت به انسان باشد حتما انسان خوبی است ..
روز داروساز گرامی باد ..

 
 
امتیاز دهی