بیمارستان امیرالمومنین(ع) در اعتبار بخشی سال 95 موفق به کسب درجه 1 اعتباربخشی گردید.

1396/5/7 شنبه

بیمارستان امیرالمومنین(ع) در اعتباربخشی سال 95 موفق به کسب درجه 1 اعتباربخشی گردید.
 
موفقیت بدست آمده حاصل تلاش همه کارکنان محترم این مجموعه بوده و ضمن تبریک به یکایک ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی برای این عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.
 
امید است با تعهد و همکاری و تلاش مستمر به ارتقاء بیشتر کیفیت خدمات بیمارستان به مردم شریف منطقه دست یابیم.

دکتر ابوالفضل ابراهیمی - رئیس محترم بیمارستان امیرالمومنین(ع)


* دانلود گواهینامه اعتباربخشی ملی سال 1396 بیمارستان امیرالمومنین(ع)