اخبار

کمیته طب انتقال خون توسط خانم پور علی(کارشناس ارشد میکروبیولوژی) در سالن کنفرانس برگزار گردید.

کمیته طب انتقال خون توسط خانم پور علی(کارشناس ارشد میکروبیولوژی) در سالن کنفرانس برگزار گردید.
در تاریخ 96/06/01 راس ساعت 12 کمیته طب انتقال خون توسط خانم پورعلی(کارشناس ارشد میکروبیولوژی) به همراه رئیس محترم بیمارستان جناب آقای دکتر ابوالفضل ابراهیمی ، مدیر دفتر پرستاری سرکار خانم نادری ، مسئول فنی آزمایشگاه خانم دکتر صباغ  ، جمعی از پزشکان متخصص و پزشک عمومی و مسئولین محترم بخش ها  در سالن کنفرانس برگزار گردید.

* جهت نمایش گالری تصاویر کلیک نمائید.
بيشتر