اخبار

راه اندازی سامانه نرم افزاری نقل و انتقالات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

راه اندازی سامانه نرم افزاری نقل و انتقالات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
قابل توجه پرسنل محترم بیمارستان امیرالمومنین(ع):
در خصوص سامانه  نرم افزاری نقل و انتقالات کارکنان  به استحضار می رساند کلیه جابجاییها ( مرحله اول ماموریت بدون دریافت فوق العاده روزانه و نقل و انتقالات درون سازمانی ) ازتاریخ 04/05/96 از طریق سامانه مذکور امکان پذیر خواهد بود خواهشمند است تا درخواستهای خود را در سامانه مربوطه ثبت نمایند. جهت ورود به سامانه نقل و انتقالات به آدرس   http://karkonan.behdasht.gov.ir مراجعه و با نام کاربری وکلمه عبور ( به صورت پیش فرض  شماره ملی) وارد سامانه و اقدام به ثبت درخواست خود نمایند. کارکنان   رسمی، پیمانی ، قراردادی و کارمعین می توانند درخواست انتقال خود را در سامانه وارد نمایند .اطلاعات کامل در خصوص نحوه ورود به سامانه و مراحل درخواست انتقال در راهنمای آموزش ثبت نام در سامانه  نقل و انتقالات در سایت درج شده است.
بيشتر