آلبوم تصاوير
چهارشنبه 19 دي 1397 برگزاری کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات در بیمارستان امیرالمومنین(ع)
6   
1397/10/19 چهارشنبه
3   
1397/10/19 چهارشنبه
1   
1397/10/19 چهارشنبه
2   
1397/10/19 چهارشنبه

5   
1397/10/19 چهارشنبه
4   
1397/10/19 چهارشنبه