داروخانه

  نام: محدثه

       نام خانوادگی:  زراعتکار

       مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای

      سمت: مسئول فنی داروخانه

  


  پروفایل داروخانه

  اهداف انبار داروئی

  شرح وظایف دکتر داروساز در بیمارستان

 استفاده درست از دم یار بزرگسال

 اخبار روزانه واحد داروخانه

 ساخت دارو با استفاده از فناوری چاپ سه بعدی

 اولین واکسن ویروس زیکا ماه سپتامبر توزیع می شود.


 

آدرس پستی :بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)
فکس: (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری :شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15