متون عمومي

شرح وظایف واحد تجهیزات پزشکی :

1.       نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف

2.       برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها

3.       نظارت و کنترل فرآیند تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی

4.       نظارت بر فرایند امحاء و اسقاط تجهزات پزشکی

5.        عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان

6.       کنترل و نظارت بر نقل و انتقال و  ورود و خروج تجهزات پزشکی مرکز

7.       انجام بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان

8.       نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهزات  و ملزومات پزشکی به ویژه در خصوص اقلام که دارای تاریخ انقضاء هستند و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند.

9.       نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت و کاربری تجهیزات پزشکی

10.   تهیه دستور العمل های نگهداری پیشگیرانه و کاربری و دستور العملهای کاربردی حسب نیاز و نظارت بر  اجرای آنها

11.   برنامه ریزی آموزشی کاربری برای استفاده صحیح و ایمن و نگهداشت تجهزات پزشکی

12.   ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

13.   کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای ملزومات و تجهزات پزشکی

14.   نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهزات پزشکی سرمایه ای و ملزومات (اعم از خرید،نگهداری،کالیبراسیون وتعمیر)

15.   پیگیری و نظارت بر انعقاد قراردادهای سرویس و نگهداری جهت دستگاه های مهم و سرمایه ای

16.   حضور فعال در سمینارها ، کارگاه ها و نمایشگاه های مرتبط تجهیزات پزشکی

17.      ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و مستمر و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ، ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR) و اجرای آنها

فايلها
شرح وظايف واحد تجهيزات پزشکي.docx 17.732 KB