متون عمومي
                                   گزارش ارتقا در هتلینگ تغذیه بیمارستان

1-       جذب کارشناس تغذیه و رژیم درمان به طور تمام وقت
2-       ارتقاء و بهسازی فضای فیزیکی بیمارستان شامل کف‌پوش، دیوارها، سقف، درب‌ها و وسایل گرمایشی و سرمایشی
3-       نوع سرویس ‌دهی تغذیه به بیماران ارتقاء یافته و به مواردی از جمله نظافت وبهداشت و منابع انسانی مورد نیاز توجه ویژه می شود.
4-       اقدامات انجام شده، شامل تکمیل چک لیست سنجش فرآیند های مدیریت خدمات غذایی، بررسی کیفیت خدمات غذایی ارائه شده، بررسی وضعیت نیروی انسانی تغذیه، و بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات غذایی ارائه شده می باشد.
5-       ارائه برنامه های غذایی مناسب و متنوع، مطابق با رژیم های بیماران بستری و دیالیزی
6-       تلاش در جهت ارتقاء کیفیت برنج و نان
7-       تلاش در جهت سرو غذا با دمای مناسب
8-       ارتقاء ظروف سرو غذا( بشقاب و کاسه سرو سوپ)
9-       ارتقاء کیفیت غذاهای ارائه شده و بهبود غذاها از نظر نحوه پخت برای حفظ بهتر ریز مغذی ها
10-   قرار دادن دورچین، سالاد و میوه برای بیماران

فايلها
گزارش ارتقا در هتلينگ تغذيه بيمارستان.docx 12.527 KB