اخبار
برگزاری اولین کمیته استانی انتقال خون

1396/7/11 سه‌شنبه

در تاریخ 05/07/96 اولین کمیته استانی انتقال خون که در محل استانداری قزوین و با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید از عملکرد بیمارستان امیرالمومین(ع) و بانک خون این مرکز در خصوص ارتقاء کیفیت بانک خون و کاهش میزان هدر رفت خون های دریافتی تقدیر و تشکر شد . همچنین در این جلسه اقای دکتر مهرام رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی  قزوین نسبت به تامین منابع مالی برای دستگاهای مورد نیاز بانک خون بیمارستان امیرالمومنین(ع) قول مساعدت دادند.