متون عمومي

 نام و نام خانوادگی: کبری امیدی

     مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

     سمت: پرستار و مسئول آموزش به بیمار


 آموزش ایمنی بیمار

 فرم گزارش داوطلبانه خطا

 فرایند گزارش دهی خطا و حوادث ناخواسته

 درد قفسه سینه

 بیماری کرونر قلبی

 آموزش تزریق انسولین

 توصیه های تغذیه ای برای بیماران دیالیزی (پتاسم)

 توصیه های تغذیه ای برای بیماران دیالیزی (سدیم)

 قرصهای خوراکی پایین آورنده قند خون

 ارتباط و اثر آن در فرایند یاددهی و یادگیری

 نظریه های یادگیری

 الگوی یادگیری در حد تسلط

 الگوی یاد سپاری

 نقش پرستار در آموزش به بیمار

 خود مراقبتی

 ارزشیابی اهداف آموزش

 کارگاه آموزش روش های تدریس
 

آدرس پستی : بوئین زهرا- میدان امام رضا . بیمارستان امیرالمومنین(ع)
تلفن تماس:   (34225381 - 2)(28)(98+)
فکس:  (34225386)(28)(98+)
پست الکترونیکی:  hosamir@qums.ac.ir
ساعت کار اداری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15- پنجشنبه 7:30 صبح الی 13:15